"pull one's fingers" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's fingers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś palce
  1. pull czasownik + finger rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I pulled my finger back and looked at the lights.

podobne do "pull one's fingers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull one's fingers" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo