KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"use one's fingers" — Słownik kolokacji angielskich

use one's fingers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś palce
  1. use czasownik + finger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You don't use your fingers or feet in the same way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo