"pull a knife" — Słownik kolokacji angielskich

pull a knife kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamierz się nożem
  1. pull czasownik + knife rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Before he could say a word, I pulled my knife.

    Podobne kolokacje: