"pull the curtains" — Słownik kolokacji angielskich

pull the curtains kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull the curtain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij zasłony
  1. pull czasownik + curtain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he came back, pulled the curtain around my bed and sat down.

    Podobne kolokacje: