"pull a gun" — Słownik kolokacji angielskich

pull a gun kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymierz pistolet
  1. pull czasownik + gun rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of them pulled a gun and shot at him.

    Podobne kolokacje: