"pull one's pants" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's pants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś spodnie
  1. pull czasownik + pant rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Pull my pants down," she said, taking her mouth off me.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull one's pants" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull one's pants" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik