"pull one's foot" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's foot kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull one's feet
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś stopa
  1. pull czasownik + foot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She tried to pull her foot away but he held on to it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo