"pull one's hat" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's hat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś kapelusz
  1. pull czasownik + hat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And then she'll tell you to go pull your hat down over year ears.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull one's hat" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull one's hat" po angielsku

idiom
pull something out of the hat , pull something out of the bag , pull something out of thin air = wziąć coś znikąd, wyczarować coś (niespodziewanie znaleźć rozwiązanie np. problemu lub wymyślić coś niespodziewanego)

powered by  eTutor logo