"remove one's hat" — Słownik kolokacji angielskich

remove one's hat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usuwać czyjś kapelusz
  1. remove czasownik + hat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He looked up at the girl, then removed his hat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo