"make hats" — Słownik kolokacji angielskich

make hats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki kapelusze
  1. make czasownik + hat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The store is unusual in having hats made on site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo