"pull the lever" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull the lever" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"pull the lever" — Słownik kolokacji angielskich

pull the lever kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij za dźwignię
  1. pull czasownik + lever rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then he sat back in his special chair and pulled a lever.

    Podobne kolokacje: