"pull one's knife" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's knife kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull a knife
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś nóż
  1. pull czasownik + knife rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Before he could say a word, I pulled my knife.

    Podobne kolokacje: