"pull carts" — Słownik kolokacji angielskich

pull carts kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull a cart
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij wozy
  1. pull czasownik + cart rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One day I saw a man pulling a small cart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo