PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"push a cart" — Słownik kolokacji angielskich

push a cart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naciśnij wóz
  1. push czasownik + cart rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "They would follow us as we pushed our cart around."

    Podobne kolokacje: