"pull a cart" — Słownik kolokacji angielskich

pull a cart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij wóz
  1. pull czasownik + cart rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One day I saw a man pulling a small cart.