NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"pull one's weapon" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's weapon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś broń
  1. pull czasownik + weapon rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The enemy soldier pulled his weapon back up to aim.

    Podobne kolokacje: