"pull one's body" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś ciało
  1. pull czasownik + body rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It took him another ten minutes to pull his body up over the door I and to quietly lower himself down inside the cab.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo