"see one's body" — Słownik kolokacji angielskich

see one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widzieć czyjś ciało
  1. see czasownik + body rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Anyone could see his body from the street, and many did.

    Podobne kolokacje: