"body established" — Słownik kolokacji angielskich

body established kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciało założyło
  1. establish czasownik + body rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The School Council is a body established to put into practices the aims and objectives of the house system.

    Podobne kolokacje: