BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"leave one's body" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś ciało
  1. leave czasownik + body rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of course they did not leave her the body, either.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo