"pull off one's boots" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować się czyjś buty
  1. pull czasownik + boot rzeczownik
    Silna kolokacja

    I sat down on the edge of the bed and pulled off my boots.

    Podobne kolokacje: