BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull the car" — Słownik kolokacji angielskich

pull the car kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skieruj samochód
  1. pull czasownik + car rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He pulled his car to a stop and got out.

podobne do "pull the car" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull the car" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo