"sell cars" — Słownik kolokacji angielskich

sell cars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawaj samochody
  1. sell czasownik + car rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He then sold his car for £350, less than its value.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo