"pull the door" — Słownik kolokacji angielskich

pull the door kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij drzwi
  1. pull czasownik + door rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He took a deep breath and pulled open the door.

    Podobne kolokacje: