"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. start pulling = zacznij ciągnąć start pulling
3. try to pull = spróbuj ciągnąć try to pull
4. manage to pull = daj sobie radę z ciągnięciem manage to pull
5. begin to pull = zacznij ciągnąć begin to pull
6. start to pull = zacznij ciągnąć start to pull
7. help pull = pomoc pociągnięcie help pull
8. go to pull = idź do ciągnąć go to pull
9. use to pull = użyj by ciągnąć use to pull
10. threaten to pull = zagroź, że ciągnąć threaten to pull
11. try pulling = spróbuj ciągnąć try pulling
12. struggle to pull = walka o ciągnięcie struggle to pull
13. stop pulling = przestań ciągnąć stop pulling
14. finish pulling = skończ ciągnąć finish pulling
15. attempt to pull = próba ciągnięcia attempt to pull
16. dare pull = ośmiel się ciągnąć dare pull
(2) keep, allow, continue, avoid
Kolokacji: 4
(4) want, need, seem
Kolokacji: 4
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.