"pull within" — Słownik kolokacji angielskich

pull within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij wewnątrz
  1. pull czasownik + within przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He pulled the man's face within inches of his own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo