"pull one's coat" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's coat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś płaszcz
  1. pull czasownik + coat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She pulled her coat off the back of her chair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo