Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"take one's coat" — Słownik kolokacji angielskich

take one's coat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś płaszcz
  1. take czasownik + coat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of the girls came up and took his coat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo