"put on one's coat" — Słownik kolokacji angielskich

put on one's coat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś płaszcz
  1. put czasownik + coat rzeczownik
    Silna kolokacja

    I read the return address and put on my coat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo