"pull one's cloak" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's cloak kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś peleryna
  1. pull czasownik + cloak rzeczownik
    Silna kolokacja

    He pulled his cloak around him and turned toward the door.

    Podobne kolokacje: