"pull ahead of" — Słownik kolokacji angielskich

pull ahead of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć przed
  1. pull czasownik + ahead przyimek
    Zwykła kolokacja

    He gunned up his truck and pulled ahead of Ed.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull ahead of" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull ahead of" po angielsku

phrasal verb

powered by  eTutor logo