"pull past" — Słownik kolokacji angielskich

pull past kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij za przeszłość
  1. pull czasownik + past przyimek
    Zwykła kolokacja

    She came down the steps, took my arm, pulled me past them.

    Podobne kolokacje: