"pull up into" — Słownik kolokacji angielskich

pull up into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wciągnij w górę
  1. pull czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    He climbed it and, at the top, pulled himself up into a sitting position.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo