"repeatedly pull" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle pociągnij
  1. pull czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She made him cross by repeatedly pulling away.

powered by  eTutor logo