"pull up one's head" — Słownik kolokacji angielskich

pull up one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymywać się czyjś głowa
  1. pull czasownik + head rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They pulled my head up by the hair to get a better aim.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo