"abruptly pull" — Słownik kolokacji angielskich

abruptly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle pociągnij
  1. pull czasownik + abruptly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I abruptly pulled over to the side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo