"later pulled" — Słownik kolokacji angielskich

later pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: later pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później pociągnąć
  1. pull czasownik + later przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The train pulled into the city an hour and a half later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo