"pull up in front of" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysuń się w górę z przodu
  1. pull czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    Soon she pulled up in front of her mother's house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo