"better pull" — Słownik kolokacji angielskich

better pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsze pociągnięcie
  1. pull czasownik + better przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It's one at a time, and you'd better pull for Chad right now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo