"pull one's mind" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś umysł
  1. pull czasownik + mind rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I pulled my mind from his, that I not see what else he had to tell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo