"pulled against" — Słownik kolokacji angielskich

pulled against kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull against
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty przeciwko
  1. pull czasownik + against przyimek
    Luźna kolokacja

    She pulled her head back against his hand to look him in the eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo