"pull over one's head" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżać na bok czyjś głowa
  1. pull czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He pulled the top of the shift over her head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo