"pulled ashore" — Słownik kolokacji angielskich

pulled ashore kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull ashore
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty do brzegu
  1. pull czasownik + ashore przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    With that we descended to the boat again, and were pulled ashore.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo