"allegedly pull" — Słownik kolokacji angielskich

allegedly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzekomo pociągnij
  1. pull czasownik + allegedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1992, McGrath was dismissed from Hat Trick, for allegedly not pulling his weight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo