"allegedly use" — Słownik kolokacji angielskich

allegedly use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzekomo użyj
  1. use czasownik + allegedly przysłówek
    Silna kolokacja

    He also allegedly used a body double for some public events.

    Podobne kolokacje: