"unilaterally pull" — Słownik kolokacji angielskich

unilaterally pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednostronnie pociągnij
  1. pull czasownik + unilaterally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Taiwanese know that this limits how much they can unilaterally pull away from China.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo