BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"reluctantly pull" — Słownik kolokacji angielskich

reluctantly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niechętnie pociągnij
  1. pull czasownik + reluctantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I sighed and reluctantly pulled my translation work back in front of me.

powered by  eTutor logo