"reluctantly accept" — Słownik kolokacji angielskich

reluctantly accept kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niechętnie zaakceptuj
  1. accept czasownik + reluctantly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But he accepted reluctantly that from this night forward things would never be the same between them again.

powered by  eTutor logo