"nod reluctantly" — Słownik kolokacji angielskich

nod reluctantly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiwnięcie głową niechętnie
  1. nod czasownik + reluctantly przysłówek
    Silna kolokacja

    Diana gave her a long, hard look, then nodded reluctantly.

powered by  eTutor logo