"successfully pull" — Słownik kolokacji angielskich

successfully pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodzeniem pociągnij
  1. pull czasownik + successfully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Ali, on the other hand, was positively glowing, and successfully pulled off this simple yet lovely red carpet style.

powered by  eTutor logo